ทำไมบางคน ถึงได้ทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอ
ทำไมบางคนถึงทุกข์ร้อน วิตกกังวล กระวนกระวาย ไม่สบายใจ ไม่ปลอดโปร่งอยู่เสมอ คำตอบง่ายมาก เพราะเขาแบกความคิดและความรู้สึกหลายอย่างเอาไว้ ไม่ปลดปล่อย ไม่ปรับเปลี่ยน จนกระทั่งมันกลายเป็นขยะหรือคราบสกปรกเกาะติดหัวใจ เวลามีอะไรมากระทบหรือสัมผัสกับความรู้สึก
คิดอย่างนี้สิจึงจะนำให้พ้นทุกข์
เราต้องเข้าใจชัดเจนทั้งสองอย่างในการปฏิบัติของเรา เราต้องพยายามติดตามดู ความรู้สึกนึกคิดตลอดวันตลอดคืน ไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะเมื่ออยู่ที่วัด
หากเหนื่อยล้า...ก็วางสิ่งที่อยู่บนบ่าไว้บ้าง
ภาระหน้าที่....ความรับผิดชอบ ก็เหมือนสิ่งของชิ้นหนึ่ง ที่เราแบกมันไว้ตลอดเวลา
ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจ ให้ถูกต้องเสียก่อนว่า จิต คืออะไร
จิต คือนามธรรมอย่างหนึ่ง ที่มีอยู่ในตัวเรา มีหน้าที่คิดตามสิ่งที่มากระทบ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ วิญญาณจะรับรู้ จิตก็จะทำหน้าที่คิดตามสิ่งนั้น ๆ
ควรทำอย่างไรเมื่อขาดความยับยั้งชั่งใจ
การขาดความยับยั้งชั่งใจเกิดจากการที่แต่ละคนมีสัญชาติญาณการเอาชนะผู้อื่น เป็นเหตุ ร เมื่อมีความอยากจะเอาชนะคนอื่นหรือสิ่งอื่นมากย่อมทำให้เกิดการขาดความ ยยับยั้งช่างใจมาก
สติที่นึกถึงธรรมะ (การภาวนาคือการทำให้สงบ)
การภาวนาคือการทำให้สงบ เมื่อสงบแล้วก็คือทำให้รู้ การทำให้สงบหรือทำให้รู้นี้ต้องลงมือปฏิบัติ กายกับจิตสองอย่างนี้เอง ไม่ใช่อื่น
ศรัทธาของคนเรานั้นมีอยู่ ๓ ลักษณะ
ศรัทธาของคนเรานั้น ต้องดูให้ดี มันมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ๑.ศรัทธาเลื่อนลอย ๒.ศรัทธาเลื่อนเปื้อน และ ๓.ศรัทธาเลื่อนระดับ รวมเบ็ดเสร็จแล้วจะมีอยู่ ๓ ระดับ คือ
การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก
สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ ณ วัดพระเชตวัน มีอุบาสก 5 คนเป็นเพื่อนกัน มานั่งฟังธรรม ทั้ง 5 คนต่างมีกิริยาอาการต่างๆ กัน
10 เส้นทางสู่ความสุข
ถึงเวลาสำรวจเสียทีว่า ชีวิตคุณมีความสุขแค่ไหน ยังไม่สายเกินแก้ หากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสุขขึ้น เพียงเริ่มจากตอบคำถามเหล่านี้
วิธีหาจิต จิตเป็นของสำคัญที่สุด มนุษย์ต้องมีจิตทุกคน
วิธีหาจิต จิตเป็นของสำคัญที่สุด มนุษย์ต้องมีจิตทุกคน เราเกิดมาก็เพราะจิต เป็นอยู่เพราะจิต จิตแท้นั้น คือ อะไร?
 


Page : 1 2

 
Planet drugs directSwag pills reviewPurple drug pillDentalsaveFreedom pharmacy comOnline pharmacy mexicoPharmacy rx one complaintsCredible.com reviewsDiscount drug network