ดอกบัวหลากสี
ลายไม้แกะสลักภายในโบสถ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พระเจดีย์ และ โบสถ์