จารึกวัดโพธิ์ ได้รับเลือกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกสิ่งใหม่ของไทย
จารึกวัด โพธิ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกสิ่งใหม่ของเมืองไทย จากยูเนสโก โดยในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรมรดกความทรงจำแห่งโลก
วธ.เจิด! ห้ามสักรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนร่าง ชี้กระทบความศรัทธา
วธ.ปลุกกระแสโวยต่างชาติแห่สักรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนร่าง ชี้กระทบต่อความรู้สึก ความศรัทธาที่ต่อศาสนา วธ.ปลุกกระแสโวยต่างชาติแห่สักรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนร่าง ชี้กระทบต่อความรู้สึก
โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ
โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


Page : 1

 
Planet drugs directSwag pills reviewPurple drug pillDentalsaveFreedom pharmacy comOnline pharmacy mexicoPharmacy rx one complaintsCredible.com reviewsDiscount drug network